Kristiansand, Larvik, Lindesnes fyr og Risør, 3 dager

23. juni 2021

Kjøpstaden Kristiansand ble grunnlagt av Christian IV i år 1641. Før den tid var det svært lite bebyggelse av "Sanden" ved Otras utløp. Med det foregikk en betydelig virksomhet i distriktet. Det var særlig avvirkningen av skogen og trelasteksporten som dannet næringsgrunnlaget.

 

Dag 1. 23. juni

Avreise Oslo kl. 09.00 turen går på gode veier direkte til Larvik. I den tidlige middelalder lå det flere gårdsbruk her og disse utgjorde Larvik. Men byen fikk ikke sitt nåværende navn før senere og den gangen var stedet kjente som Lagarvik. Det var et tettsted, som også ble kalt et strandsted. Et slikt sted hadde ikke noen formelle privilegier eller handelsrettigheter, dette kom først senere. På be- gynnelsen av 1600-tallet begynte dagens Larvik å vokse frem, da flere utenlandske skip fant vei inn i fjorden. Med på skipene var fle- re handelsmenn som kjøpte tømmer av de lokale bøndene og slo seg ned på stedet. I 1633 fikk Larvik en tollbod som antagelig lå ovenfor Yttersø og Larvik ble offisielt et tollsted.

Siden gikk det fort, spesielt på grunn av handelen med tre og flere og flere kjøpmenn kom fra utlandet for å handle. Byen hadde derfor en kraftig vekst frem mot slutten av 1600-tallet. I 1671 fikk Larvik status som kjøpstad og hadde en befolkning på rundt tusen men- nesker. På samme tid ble Larvik også et grevskap under ledelse

av Ulrik Frederik Gyldenløve da han hadde kjøpt opp alle bygrunne- ne og beboerne måtte betale skatt til greven. Vi møter vår guide og får en interessant omvisning i denne kystbyen. Vi får blant annet se Indre havn med nye Farris Bad, Tollerodden, Archerfamiliens hus samt besøke Thor Heyerdahls barndomshjem, han ble født 6.oktober 1914 i Larvik. Beriket på historie skal det smake med lunsj og i dag er det Grand Hotel som er så heldige å få besøk av oss til lunsj. Vi tar igjen plass i bussen og setter kursen videre til Scandic Hotel, Sørlandet. Hotellet ligger ved Kristiansand Dyrepark og for de som ønsker det kan man besøke dyreparken, bruke svømmebassenget ved hotellet eller gjøre seg kjent før middag om kvelden.

 

Dag 2. 24.juni

Etter god frokost på hotellet tar vi plass i bussen og turen går til Lindesnes fyr.
Lindesnes fyr er Norges eldste fyr beliggende tilnærmet helt på sydspissen av Lindesnes-halvøya i Lindesnes kommune. 27. februar 1656 ble Norges første fyrlys tent her. Dette ble slukket allerede 1657, men man regner likevel at fyret ble grunnlagt i 1656. Det var ingen tilfeldighet at nettopp Lindesnes ble stedet der det første fyr i Norge ble tent. Helt siden middelalderen har Lindesnes, eller Neset, som man kalte stedet, vært en av de viktigste landkjenningene for de seilende mellom Nordsjøen og Østersjøen. Vi blir møtt av vår fyrvert som forteller om fyrets historie og viser områdene rundt. Videre ser vi Fjellhallen med filmvisning m/kaffe, museumsbutikken med bl.a. Lindesnes frimerker og eget poststempel, fotoutstilling «Norges fyr» i en av tunnelene på toppen m.m.

Derifra går turen til Mandal og vi får servert hjemmelaget fersk fis- kesuppe m/kaffe på Provianten Restaurant som ligger fint til med utsikt mot Mandals elva. Atmosfæren og konseptet er unik for res- tauranten som baker eget brød, eget øl brygges og kaffe brennes i lokalet. En spennende aroma sprer seg i rommet hver gang kaffen brennes. God og mette går turen til Kristiansand hvor vi får tid på egenhånd. For de som ønsker det kan være igjen i sentrum, bussen går tilbake til hotellet og tid for egen disposisjon før middag på ho- tellet.

 

Dag 3. 25.juni

Alt tar en ende også for oss, vi forlater hotellet etter frokost og set- ter kursen mot enda en kystby Risør. Risør som også blir kalt den hvite by ved Skagerak, får vi oppleve kystkultur og et spennende maritimt miljø. Her har ikke tiden og den moderne byggestilen øde- lagt de gamle, sjarmerende og historiske ”merkesteinene”,

Vi møter Risørs vekter John Thomas Axelsen på en guidet vandring gjennom Risørs gater og smug. Han forteller hele Risørs historie om seilskutetida og bybrannen, hvordan de reddet Risør Kirke da byen brant osv. Deretter tar vi en kort båttur til Stangholmen Fyr som første gang ble tent 27.oktober 1855. Her ute i havgapet, hvor Ska- gerak skyller innover svaberget – mellom himmel og hav, finner du en av Norges mest spesielle restauranter, hvor du kan kombinere uforglemmelig natur med uforglemmelig matopplevelse, vi får ser- vert lunsj på fyret.

Etter opplevelse går turen tilbake til «fastlandet» hvor bussen ven- ter på oss og vi tar plass i bussen og returnerer tilbake til utgangs- punktet.

Pris pr. person kr 5.795,-

Prisen inkl. buss, pensjon og opplevelser som skissert i programmet.

Tilegg for enkeltrom kr 390,-

 

Send oss en henvendelse